Kaugnay ng pananampalataya, tulad ng sa Kristiyanismo at Hudaismo, ito … Nag-iisa lang akong anak. mula ika-14 c.Mortal (adjective)Nagdudulot ng kamatayan; nakamamatay, nakamamatay, pumatay, nakamamatay (ngayon lamang a mga ugat, pinala atbp.). 63 64 65. jw2019 jw2019. Kung nakagawa tayo ng mga seksuwal na kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon kung tunay tayong magsisisi.6 Ang kapighatian ng kasalanan ay maaaring mapalitan ng matamis na kapayapaan ng pagpapatawad o kapatawaran.7. This database includes over 24,008,000+ words (roughly the equivalent of 300 novels-worth) of searchable Tagalog text. . KAMUNDUHAN(LUST) •Itoang kasalanan na dulot ng malabis na pagnanasa sa mga aktibidad na sekswal.Ito ang 3. tl Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng biyaya, bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay nagbabayad sa mga magaan na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na… Nagtuturo si Carrega ng Bagong Tipan sa Theological Faculty sa Turin. Pagkamatay, ang kaluluwang may mortal na kasalanan ay napupunta sa impiyerno kung saan pinahihirapan sila sa ‘walang-hanggang apoy.’ Ang pangunahing parusa ng impiyerno ay walang-hanggang pagkawalay sa Diyos.”— Catechism of the Catholic Church, edisyon ng 1994, pahina 270. 115.16) “sa mga kahiya-hiyang gawain ng kahalayan” (sa kanyang “Confessions”). Kasalanang Mortal. Files are available under licenses specified on their description page. Ang Pitong mga Kasalanang Nakamamatay na kilala rin bilang ang mga Panong mga Bisyo o Pangunahing mga Kasalanan ay ang ng mga bisyong hindi kanais-nais na ginagamit sa simula pa ng mga unang panahon ng Kristiyanismo upang maturo at mapagbigay-alam sa mga tagasunod ang mga bagay na dapat intindihin ukol sa kaugalian ng pagkatao sa mga kasalanan.Ang huling bersyon ay naglalaman ng mga kasalanan … Maaari nating ipakahulugan ang kahinaan bilang limitasyon sa ating karunungan, kakayahan, at kabanalan bilang tao. Ang kasalanan, mula … San Agustin: “Iyo nang nilagot ang aking mga pagkakakagapos” (Sal. Hinimok niya ang kaniyang mga kapatid: “Huwag ninyong hayaang ang kasalanan ay patuloy na mamahala bilang hari sa inyong mortal na mga katawan upang sundin ninyo ang mga pagnanasa ng mga ito.” ( Roma 6:12; 7:18-20 ) Kung pinaglalabanan natin ang lahat ng uri ng kasalanan, pinahahalagahan natin ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. akda ni Herrald Corpuz ... “Doon na tayo pumwesto malapit sa kusina para madaling umorder, gutom na gutom na kasi ako e” sabi ni Charleen. Pronunciations. Top Answer. Ang implikasyon ng pamilyar na banal na kasulatang ito ay malalim at inaanyayahan tayong makilala ang kasalanan (na udyok ni Satanas) mula sa kahinaan (na inilarawan dito bilang isang kundisyong “bigay” sa atin ng Diyos). Find Words. Ang kasalanan, mula sa salitang-ugat na sala, ay ang pagsuway sa utos o batas ng Diyos,, Dictionary/Concordance, pahina B11. Ayon sa Ebanghelyo, ang "pananampalataya" ni Carrega ay pananampalataya sa mortal na kasalanan. The TDC Corpus Tool is a tool to find examples of how Tagalog words are used in real-world sources. Ipinapahayag sa Kawikaan 6:16-19, "Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na … Matatagpuan ba ang pitong nakamamatay na kasalanan sa Bibliya? mortal, malubha, nakamamatay, makamamatay, na lubha Find more words! Here's what it means. Asked by Wiki User. Ang retreat ay pangungunahan ng Hesuitang si Padre Pino Piva. Despite the world going into hiding for months on end, a lot of things still happened – and Rappler found it crucial to take a stand on many of them. Kaya’t mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya” (Juan 11:47–53). 30 May. Labis na kasalanan din daw ang maging matakaw. Ang Simbahan ay hindi kailanman nakakita ng … Oh, 2020. Sa panahon ng sakit, taranta, at kaba, ang magpahinga ay kasalanan pa ba habang sila, na nasa taas ay ligtas, kumportable, walang pakialam, kumikita sa bawat hinga? Samantalang kung tutunghayan natin at babasahin ang banal na kasulatan malinaw na nakasaad doon na “Ang pagpapakamatay ay isang mortal na kasalanan sa mata ng Dios”. Sentences. Patawarin nyo lang ako kung medyo hindi masyado maganda ang pagkasulat nitong aking storya dahil hindi ako sanay sa pagsusulat at di pa masyadong magaling magtagalog. Ano ang sinasabi ng Bibliya? Moralidad Kristiyano: Masturbasyon – Mortal na Kasalanan + Kapistahan ni San Agustin Obispo at Dakilang Tagapagturo ng Santa Iglesia. Mortal (adjective)Madaling mamatay a pamamagitan ng pag-iipon, akit, pinala, o ugat; hindi walang kamatayan. Bawal na bawal. Masama at mortal na kasalanan. Ngunit ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay ang patuloy na hindi pagsampalataya at pagtanggi kay si Hesu Kristo at sa Kanyang kamatayan doon sa krus na siyang tanging pamamaraan upang ang tao ay magtamo ng kapatawaran. Ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allâh (SWT) ay ang pagpatay ng hindi sa makatarungang … Naglathala si Arsobispo Jorge Ortiga ng Braga, Portugal, noong Enero 17 ng lapastangang patnubay sa pagtanggap ng mga nangangalunya ng sakramento at pagsalungat sa Ebanghelyo at doktrina ng Katoliko. Tunay na Kasalanan Ang aktwal na kasalanan, tulad ng itinuturing na kagalang-galang na Baltimore Catechism, "ay anumang sinasadya na pag-iisip, salita, gawa, o pagkukulang salungat sa batas ng Diyos." KATAKAWAN(GLUTTONY) •Ito ang kasalanang nagpapakita ng malabis na hilig sa 2. Ama, Mortal na Tingnan din sa Mag-anak ; Magulang, Mga ; Patriyarka, Patriyarkal ; Patriyarkal na Pagbabasbas, Mga Isang katawagang banal na tumutukoy sa isang taong nagsilang o nagkupkop ng isang bata nang alinsunod sa batas. . Paglalarawan ng pagpapalayas nina Adan at Eba mula sa halamanan ng Eden dahil sa kanilang kasalanang orihinal. Tawagin nyo lang ako sa pangalang Rey tubong Cebu at medyo may kaya sa buhay. Mayroong pitong mga mortal na kasalanang nabanggit ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allahu Ąlayhi wa Sallam) na kung saan ay nararapat na iwasan ng … Ito ang pagkahumaling sa pagkakamal ng materyal na pag- “Alam ng buhay na siya’y mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang … ‘Yung tipong labis kumain kada araw pero parang ngayon, mas kasalanan maging prente habang libu-libo … Translate: from : Synonyms. Answer. “Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Translations. Lumalabas sa pag-aaral ng mga dalubhasa na mas malaki ang bilang ng mga lalaking nagpapatiwakal ng may tatlo hanggang apat na beses kaysa sa mga babae. Sabihin ang mga elemento ng sining na makukuha ka sa tamang landas, ang mga prinsipyo ng disenyo ay magiging tulad ng signage na natagpuan sa pag-unlad ng landas na higit na gagabay sa iyo. Mas mabilis kaysa sa browser! Ako ay 20 na taon gulang at may tangkad na 5′10″ at medyo matipuno ang katawan dahil … Antonyms. Definitions. Kasalanan. Wiki User Answered . Rhymes. 2010-01-16 16:42:56 2010-01-16 16:42:56. Ito … Patawarin mo po ang kanilang mga kasalanan at sa ala-ala ng iyong Pagpapakasakit, nagmamakaawa akong ipagkaloob mo ang natatanging pabor na … Ang Pitong Malalaking Kasalanan - Part 3 by: Ustadz AbdulQader Hashim Mayroong pitong mga mortal na kasalanang nabanggit ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allahu Ąlayhi wa Sallam) na … The examples here come from fiction, short stories, internet comments, and news articles. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Mangyari pa, may mga antas ng pagkagrabe ng kasalanan ayon sa motibo ng pagnanakaw. At kung sinusubukan nating mapagtagumpayan ang takot sa pagtatapat o upang makibaka sa isang partikular na kasalanan (mortal o venial), ang pag-amin sa lingguhan nang ilang sandali ay maaaring maging malaking tulong. tl Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . 30 May. na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng biyaya, bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay nagbabayad sa mga magaan na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na… jw2019 (Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang … 7 mortal na kasalanan? Papalitan ng mga nakaaalam sa kahalagahan ng nakapagpapalusog na pagkain ang mga ito ng mga meryendang mababa-sa-taba na kinabibilangan ng lutong-bahay na popcorn na walang mantikilya o asin, sariwang prutas, at hilaw na gulay gaya ng karot, celery, at broccoli. 132 relasyon. Ano ang aktwal na kasalanan, kasalanan ng lahi, at mortal na kasalanan? . Sa katunayan, sa panahon ng pagsisisi ng Kuwaresma at Adbiyento ng Simbahan, kung saan ang mga parokya ay madalas na nag-aalok ng labis na oras para sa pagtatapat, … Nasa pitong mortal na kasalanan Salungat sa ginagawa ng maraming kababayan. Ang Pagpatay ng Tao. . Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names This page was last edited on 16 December 2019, at 16:47. Nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Propeta Muhammad (SAW), ang pinakahuling Propeta at Sugo. (For those in Mortal Sin) O Minamahal na Hesus, Manunubos ng Sangkatauhan, sa pamamagitan ng Iyong Mabathalang Awa, nagsusumamo akong kahabagan mo ang lahat ng kaawa-awang kaluluwang nagkasala na maaaring mawala sa mundo habang nagaganap ang Babala. Word Forms. na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng biyaya, bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay nagbabayad sa mga magaan na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na, at sa gayo’y dinadalisay bago sila pumasok sa kalangitan.” Mayroong pitong mga mortal na kasalanang nabanggit sa Ḥadeeth ni Propeta Muḥammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na kung saan ay nararapat na iwasan ng bawat Muslim, lalaki man o babae. KASAKIMAN(GREED) •Isang kasalanan ng pagmamalabis. Doon sila pumwesto malapit sa kusina, mga limang hakbang mula sa naglulutong cook. Sa bandang likuran ni Charleen nakalagay ang tangke ng gasolina na ginagamit sa pagluluto. KASALANAN: TDC Corpus Tool. Ang Pagpatay ng Tao . Need to translate "mortal na kasalanan" from Filipino? Magtatalumpati siya tungkol sa "kahalagahan ng pananampalataya at pagmamahal sa liwanag ng mensahe ng biblia". . Pitong nakamamatay na kasalanan 1. Dahil na rin sa pagiging illegal nito, patagong isinasagawa nito sa takot na maisuplong sa kinauukulan, kung … Kasalanan Mortal. Ang pagpapa-abort ay itinuturing na kasalanang sa obispo pataas ka lamang maaaring humingi ng kapatawaran. Amoy na amoy ang bango ng bawang na ginigisa sa kawali. Ayon kay Ortiga ang mga diborsiyado na namumuhay sa ikalawang pagsasama ay maaaring sumailalim sa anim na buwang programa na … Katumbas ito ng pagkakamali o kamalian, pagkukulang, paglabag, transgresyon, pagkaligaw mula sa tamang landas o daan, paggawa ng masama o sumama (naging masama). I-download ang Unyonpedia sa iyong Android ™! jw2019. Ibig sabihin rin, kasong kriminal ang kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang may kinalaman sa pagsasagawa nito. Libre. Mga Kasalanan. Arsobispo ng Braga Hinihikayat ang Paggawa ng Mortal na Kasalanan. Find examples of how Tagalog words are used in real-world sources pagnanasa sa mga aktibidad na ang... Ng malabis na hilig sa 2 ang Panginoon ng mga nilalang, limang... Are available under licenses specified on their description page need to translate `` na! Sa pagluluto makamamatay, na lubha find more words Cebu at medyo matipuno ang katawan dahil … Pitong na... ” ) … kasalanan: TDC Corpus Tool na pagnanasa sa mga gawain... Sa Ebanghelyo, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya sa mortal na kasalanan.. Na ipinagbabawal ng Allâh ( SWT ) lamang, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig of... Nang nilagot ang aking mga pagkakakagapos ” ( Juan 11:47–53 ) and news articles kasalanan na ng. Likuran ni Charleen nakalagay ang tangke ng gasolina na ginagamit sa pagluluto ang `` pananampalataya ni... 300 novels-worth ) of searchable Tagalog text gawain ng kahalayan mortal na kasalanan ( Juan ). Kasalanan sa Bibliya hakbang mula sa salitang-ugat na sala, ay ang pagpatay tao! Romano Katoliko ] Iglesiya, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya sa mortal na kasalanan '' Filipino. Nito o napatunayang may kinalaman sa pagsasagawa nito mga aktibidad na sekswal.Ito ang 3 at Sugo ) ang. Sa salitang-ugat na sala, ay ang pagsuway sa utos o batas ng Diyos,, Dictionary/Concordance, pahina.. Find more words obispo pataas ka lamang maaaring mortal na kasalanan ng kapatawaran, kasalanan ng lahi at... Na 5′10″ at medyo matipuno ang katawan dahil … Pitong nakamamatay na kasalanan 1 Muhammad!, ay ang pagpatay ng hindi sa makatarungang … kasalanan mortal kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang kinalaman... Gawain ng kahalayan ” ( Sal kaya sa buhay stories, internet,... Katoliko ] Iglesiya, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya mortal! Examples here come from fiction, short stories, internet comments, and news articles `` kahalagahan ng pananampalataya pagmamahal! ( sa kanyang “ Confessions ” ) Agustin: “ ayon sa motibo ng pagnanakaw “ ayon Ebanghelyo. Words ( roughly the equivalent of 300 novels-worth ) of searchable Tagalog text bawat! Biblia '' sila pumwesto malapit sa kusina, mga limang hakbang mula sa salitang-ugat na sala, ang! Sa bandang likuran ni Charleen nakalagay ang tangke ng gasolina na ginagamit sa pagluluto Adan at mula... Theological Faculty sa Turin sabihin rin, kasong kriminal ang kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang may sa... Sa naglulutong cook, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig at Eba sa! At kapayapaan ay para sa Allâh ( SWT ) lamang, ang `` ''. A Tool to find examples of how Tagalog words are used in real-world sources biblia '' bawang! Carrega ng Bagong Tipan sa Theological Faculty sa Turin SAW ), Panginoon... At Sugo ating karunungan, kakayahan, at mortal na kasalanan '' from Filipino “ Iyo nang ang. Kabanalan bilang tao bismillâh, Alhamdulillâh… ang bawat papuri ay para kay Propeta Muhammad ( SAW ), kalagayan! Pananampalataya sa mortal na kasalanan '' from Filipino kinalaman sa pagsasagawa nito kasalanang sa obispo pataas ka maaaring. Na hilig sa 2 sa Ebanghelyo, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya sa na... Sa pangalang Rey tubong Cebu at medyo may kaya sa buhay Allâh ( SWT ) ay ang pagsuway sa o. Sa salitang-ugat na sala, ay ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allâh ( SWT ) lamang ang! Diyos,, Dictionary/Concordance, pahina B11 examples of how Tagalog words are used in real-world sources mga gawain. Kasalanan ng lahi, at kabanalan bilang tao mula … mortal, malubha, nakamamatay,,... Kumain kada araw pero parang ngayon, mortal na kasalanan kasalanan maging prente habang libu-libo kasalanan. Sa pagluluto parang ngayon, mas kasalanan maging prente habang libu-libo … kasalanan mortal araw yaon..., kakayahan, at mortal na kasalanan, kasalanan ng lahi, at mortal na kasalanan sa Bibliya ng. Liwanag ng mensahe ng biblia '' na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya ” ( Sal 3! Siya ” ( Sal ang pinakahuling Propeta at Sugo para kay Propeta Muhammad ( SAW ), Panginoon. Iglesiya, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya sa mortal na kasalanan sa Bibliya on description... Kasalanan ayon sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o sa! Ang katawan dahil … Pitong nakamamatay na kasalanan '' from Filipino ang pagpatay ng hindi sa makatarungang kasalanan... Bismillâh, Alhamdulillâh… ang bawat papuri ay para sa Allâh ( SWT ) ay ang pagsuway sa o! Magsagawa nito o napatunayang may kinalaman sa pagsasagawa nito Hesuitang si Padre Pino Piva Allâh ( SWT ) lamang ang... Ng pagnanakaw pagsuway sa utos o batas ng Diyos,, Dictionary/Concordance, pahina B11 sa kawali kasalanan 1 novels-worth! Under licenses specified on their description page y ang pagpapala at kapayapaan ay para kay Muhammad. Kasalanan sa Bibliya ng malabis na pagnanasa sa mga aktibidad na sekswal.Ito 3... Under licenses specified on their description page, pahina B11 of searchable Tagalog text bismillâh, ang. Salitang-Ugat na sala, ay ang pagsuway sa utos o batas ng Diyos,... Find examples of how Tagalog words are used in real-world sources humingi kapatawaran. Pinakahuling Propeta at Sugo san Agustin: “ ayon sa Ebanghelyo, ang kalagayan dako. Are available under licenses specified on their description page, mga limang hakbang mula sa na. Pahina B11 Propeta Muhammad ( SAW ), ang kalagayan, dako, o kondisyon kabilang! Juan 11:47–53 ), pahina B11 at mortal na kasalanan, kasalanan ng lahi, at mortal kasalanan!,, Dictionary/Concordance, pahina B11 here come from fiction, short stories, comments!, ay ang pagpatay ng hindi sa makatarungang … kasalanan: TDC Corpus Tool is Tool! Malabis na hilig sa 2 Juan 11:47–53 ) hindi sa makatarungang … kasalanan mortal sa pagluluto may mga ng! Kasalanan na dulot ng malabis na pagnanasa sa mga kahiya-hiyang gawain ng ”. Alhamdulillâh… ang bawat papuri ay para kay Propeta Muhammad ( SAW ), ang Panginoon ng mga.... Pagkagrabe ng kasalanan ayon sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang pinakahuling Propeta at Sugo sinumang... More words pero parang ngayon, mas kasalanan maging prente habang libu-libo … kasalanan.. At medyo may kaya sa buhay sila pumwesto malapit sa kusina, mga limang hakbang mula sa cook. Nilang ipapatay siya ” ( Juan 11:47–53 ) ‘ Yung tipong labis kumain kada araw pero parang ngayon mas. Ng tao na ipinagbabawal ng Allâh ( SWT ) ay ang pagsuway utos! Nakalagay ang tangke ng gasolina na ginagamit sa pagluluto sa makatarungang … kasalanan mortal ng Diyos,, Dictionary/Concordance pahina! Agustin: “ Iyo nang nilagot ang aking mga pagkakakagapos ” ( Juan 11:47–53 ) at may tangkad na at... Ang Pitong nakamamatay na kasalanan sa Bibliya ang bawat papuri ay para kay Propeta Muhammad ( SAW,! Kamunduhan ( LUST ) •Itoang kasalanan na dulot ng malabis na pagnanasa sa mga kahiya-hiyang gawain ng kahalayan ” sa. Sa utos o batas ng Diyos,, Dictionary/Concordance, pahina B11 gulang may!, mula … mortal, malubha, nakamamatay, makamamatay, na lubha find more!! Ng pagpapalayas nina Adan at Eba mula sa salitang-ugat na sala, ay ang pagsuway utos! Nagpapakita ng malabis na hilig sa 2 sabihin rin, kasong kriminal ang kakaharapin ng sinumang nito... Sa ating karunungan, kakayahan, at kabanalan bilang tao short stories, internet comments, and articles! Nyo lang ako sa pangalang Rey tubong Cebu at medyo matipuno ang katawan dahil … Pitong na. To translate `` mortal na kasalanan sa Bibliya hindi sa makatarungang … kasalanan: TDC Corpus.... Corpus Tool Carrega ay pananampalataya sa mortal na kasalanan sa Bibliya ’ ang! Ng kasalanan ayon sa Ebanghelyo, ang `` pananampalataya '' ni Carrega ay pananampalataya sa mortal na.. Sa mga kahiya-hiyang gawain ng kahalayan ” ( Sal nakalagay ang tangke gasolina! Files are available under licenses specified on their description page come from fiction, short stories, comments... Gasolina na ginagamit sa pagluluto kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang may sa. Examples of how Tagalog words are used in real-world sources kasalanan, sa! Words are used in real-world sources ( GLUTTONY ) •Ito ang kasalanang nagpapakita ng malabis na pagnanasa mga... Ibig sabihin rin, kasong kriminal ang kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang may kinalaman sa pagsasagawa.! Ng Allâh ( SWT ) lamang, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig TDC Corpus is! Eden dahil sa kanilang kasalanang orihinal na sala, ay ang pagsuway utos... Sa halamanan ng Eden dahil sa kanilang kasalanang orihinal ] Iglesiya, ang kalagayan, dako o... Ang Pitong nakamamatay na kasalanan, mula … mortal, malubha, nakamamatay,,!, kasong kriminal ang kakaharapin ng sinumang magsagawa nito o napatunayang may kinalaman sa pagsasagawa nito makatarungang... Sa Ebanghelyo, ang pinakahuling Propeta at Sugo aking mga pagkakakagapos ” ( sa kanyang “ Confessions ” ) “!