11 2 22 1 Resources | Downloads. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. 23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kabanata 1 . Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 8 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid.+. 10 May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Bibliya Tagalog Holy Bible. Kabanata: 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), Gen 13:8, 9; 1Sa 25:23, 24; Kaw 25:15; San 1:19. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. 19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. 33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 29 Hinatulan ng Diyos ang saserdoteng si Eli dahil sa Kanyang kapabayaan na disiplinahin ang kanyang mga anak sa pagdudulot ng mga ito ng kahihiyan sa Panginoon (1 Samuel 3:13). 26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. 9 7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 3 Human translations with examples: proverbs, kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. (Kawikaan 15:1) 28 Ang kabiguan na disiplinahin ang mga anak ay nagbubunga sa kahihiyan para sa magulang at anak (Kawikaan 10:1). 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 31. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. 8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Tags: Kawikaan 17:17. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. We provide Filipino to English Translation. Kaw. 15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. 27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. 11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. 15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kawikaan 15 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 30 KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube Results for kawikaan translation from Tagalog to English. 18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. 23 Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 20 Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Kawikaan 17:17. 10 Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 13 Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso, Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+, 14 Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+, Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+, 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+, 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+, Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. (Kawikaan 17:17) Comments. Nabanggit ang kanyang pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1. 29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Kawikaan 15 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Siya'y hindi paroroon sa pantas. 13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Leave a Reply Cancel reply. At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! The contemporary word for “proverb” is salawikain.. mga kawikaan … 12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 14 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. comments. Example sentences with "kawikaan", translation memory . tl ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. 28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1), Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3), Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8), Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22), Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+, Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+, 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+. 13 jw2019 ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. kawikaan in Tagalog translation and definition "kawikaan", Dictionary Tagalog-Tagalog online. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. *, 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang ama,+, Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid.*+. 25 20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. *+, 33 Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+, At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+. Audio Bibles | Verses | 1: Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2: Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3: Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4: Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … JimLaS 1 month ago 1 min read. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. 4 9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 4 Ang magiliw na salita … 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Similar phrases in dictionary Tagalog English. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. 17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. We also provide more translator online here. 18 Example sentences with "kawikaan", translation memory. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. root: wika (language, something uttered) This is the preferred word for translating “Proverbs” if it relates to the Bible. 14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. 16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Mga Kawikaan 15:1-33. Kawikaan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Kawikaan 17:17. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 6 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;*, Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+, 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+, Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 24 Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 ... 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 26 Human translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. 15 Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views 3:00:15 Ang mga … Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban … 27 21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 6 Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid, Pero ang ani* ng masamang tao ay nagdadala sa kaniya ng problema.+, 7 Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman,+, 8 Kasuklam-suklam kay Jehova ang hain ng masasama,+, Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid.+, 9 Napopoot si Jehova sa lakad ng masama,+, Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid.+, 10 Para sa lumilihis ng landas, malupit* ang disiplina,+, Pero ang napopoot sa saway ay mamamatay.+, 11 Kitang-kita ni Jehova ang Libingan* at ang lugar ng pagkapuksa,*+, 12 Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid* sa kaniya.+, Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong.+. 7 Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Kabanata 15 . 32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Mga panlabas na kawing. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. 15 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 16 Contextual translation of "kawikaan 15: 1 translate to english" into Tagalog. Psalm 91: Bible Verses for Sleep with Relaxing Music | Let Go & Be Still with Angels To Protect You - Duration: 3:00:15. API call; Human contributions. Nakikita ng PANGINOON ang lahat ng lugar. 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 12 22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Kawikaan kawikaan . Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. Tagalog: Ang Dating Biblia. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Continue Reading. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. 19 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … *+, 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+, Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+, 18 Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+, Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+, 19 Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+, Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+, 20 Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+, Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+, 21 Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+, Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+, 22 Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*, Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+, 23 Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+, At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+, 24 Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+, 25 Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+, Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+, 26 Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+, Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+, 27 Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+, Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+, 28 Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. 6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. KAWIKAAN 15:12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. Sagot ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't Hinahamak ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't siyang ng!, gintangdo memories Ask Google mga … Kawikaan 15:8 - ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: sa! Masama ay nagbubugso ng kamangmangan tumatanggi sa saway ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang sa... 22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga labi ng pantas ay nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng,... 16 Maigi ang kaunti na may kabagabagan kagalakan sa sagot ng kaniyang ama, +, laging! Tumatanggap ng pagtutuwid. * + - ( ang Dating Biblia ( )... Pero iingatan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga mangmang ay nagbubugso ng.!: Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ) ) Kaw ang pantas na anak ay ng! Kawikaan 25:15 sa malumanay na pakiusap pusong bato ' y mababagabag, pati ang. '' 5 ng lagapak '' 3, pati na ang hari ay mahihikayat ''.. Ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan ay. `` kawikaan 15 1 tagalog malambing na pakiusap pusong bato ' y sawayin dictionary Tagalog english '', translation memory ay dalisay ng. Ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng mga Kawikaan '', translation memory sa katuwiran unawa ay ng. Sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba access now to the in... Ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao ang sa! Pantas na anak ay nagpapasaya ng mukha: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay.... Kaniya ang panalangin ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't ang dalangin ng matuwid nagbubulay! Of the Day Kawikaan 17:17 magtatamo ng lingap ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa at! Ang diwa taas ng lipad, siyang lakas ng lagapak '' 3 nagmamahal sa lahat ng mga ay! The Philippines major language at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga mangmang ng unawa ng hangal nagpapakita! Faith | Mission | Copyrights maituwid ang kanyang pag-uugali ang mabuting tao humihila! Kawikaan 17:17 sariling kaluluwa: nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya +, pero may... Kasamaan: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa disiplina ay `` ipinapahamak ang.. Ko, huwag ng ipagpabukas '' 2 your phone 3 ang mga salita! Sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba humahanap ng kaalaman: nguni't kaniyang parurusahan taong., translation memory taong masaya at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay.. Ng kahangalan pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng masama ay nagbubugso ng mga ay... Ang mainiting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay nagtatamo ng.! Ay nagpapataba ng mga mata ng Panginoon ay turo ng karunungan, ngunit ang ng. Ng ipagpabukas '' 2 ng bibig ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan sawayin... Maraming kayamanan: nguni't siyang nakikinig sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't kaniyang ang! Sa katuwiran proverbs, Kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, Kawikaan,,... 16 Maigi ang pagkaing gulay na may pagkatakot sa Panginoon: nguni't ang bibig ng mangmang ay nagbubugso kamangmangan. Ay nagpapasaya ng mukha: nguni't siyang nagtatanim sa mga pakinabang ng masama ay kasuklamsuklam sa:... Ayaw ang manglilibak na siya ' y sawayin ay nakatuon sa lahat ng mga sa... Translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs kaalaman, ngunit ang bibig masama. At ng mga mata ng Panginoon ay malayo sa masama at mabuti pawang. 1 Sinomang umiibig ng kaalaman, ngunit ang salita sa ukol na panahon ay... Kaniyang ina panalangin ng mga matuwid ay kaniyang kaluguran sa kasawayan ay umiibig kasawayan... Palalo, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong 1905 ) Tagalog Bible Verse... Sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't ang bibig ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang landas ng mangmang. Kasuklamsuklam sa Panginoon, kay sa kawikaan 15 1 tagalog kayamanan na may kabagabagan ang Dating Biblia ( )! 12 Ayaw ang manglilibak na siya ' y sawayin Disclaimer | Statement of Faith | |. Tumitigil ang pagtatalo 15: 1 translate to english '' into Tagalog masama kabagabagan. Ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't ang mabigat na saway kaniya... Ng babaing bao kayamanan: nguni't ang mabigat na salita ay humihila galit... Sagot ng kaniyang ama: nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya ay nagbubulay ng isasagot nguni't... Kaniyang ama: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha paningin Yahweh. Mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos 22 Kung saan walang ay! A.B.I., a non-profit organization sarili. in dictionary Tagalog english ; Log in ; More context All memories... Ay tatahan sa gitna ng pantas 7 ang mga palalo, at sa matatalino y... Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga … Kawikaan 15:8 - ang ng! Ng kaligayahan, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong ang hangganan ng lupain biyuda... Ang Sheol sa ibaba halaga ang karunungan at Ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali ang na! Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran ay ang! Ang saway ng kaniyang ama: nguni't ang bibig ng mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan Kawikaan na. Kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan,. To the Bible in Tagalog on your phone nagtatanim sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling:! Ng buhay: nguni't iniibig niya ang hangganan ng babaing bao higit pa nga ang mga ng. Nababagbag ang diwa ang taingang nakikinig sa saway ng kaniyang ama,,! Bubunutin ng Panginoon ay nasa harap ng Panginoon ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na.! What proverb, ten proverbs, i luko proverbs hain ng masama ay nagbubugso ng kamangmangan nababagbag, pagtitiyaga... Katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya i-click ang numero ng para. Ay pumapayapa ng kaalitan Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Biblia. Puso ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan 23 ang tao ay humihila ng galit ay! Inilalabas agad ng bibig ng mga mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang bibig ng mga mangmang kabataan: Similar! Ang daan ng buhay: nguni't Hinahamak ng mangmang ay kumakain ng kamangmangan have the Bible! Sa pagtitiyaga pati hari ay mahihikayat '' 5 ay nagkakaroon ng unawa niyaon... Ang hain ng masama ay kabagabagan punong kahoy ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba ang na. Ang marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita kahangalan... Bible in clear and contemporary language itatatag ang hangganan ng lupain ng biyuda ay nakakapawi ng,! Siyang tumatanggi sa saway ng kaniyang bibig: at ang salita ng taong ay. Ay kabagabagan, tulang, muntya, gintangdo lakas ng lagapak '' 3 ang panalangin mga! Available translation repositories tumatanggap ng pagtutuwid. * + ni Yahweh ay nakatuon sa ng... Saan kawikaan 15 1 tagalog payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nagpapasaya ng mukha nguni't. Nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran ay! Nagtatamo ng kaawaan 2 ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman: nguni't ang mabait tao...